PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ

Tyto internetové a wapové stránky („stránky“) vlastní a provozuje poskytovatel („my“, „náš“ nebo „nám/nás“). Používáním těchto stránek a služeb (jak je definováno níže) souhlasíte, že máme právo shromažďovat a používat vaše údaje v souladu s těmito Pravidly ochrany osobních a jiných údajů. Pokud s těmito Pravidly ochrany osobních a jiných údajů nesouhlasíte, nepoužívejte služby poskytované prostřednictvím internetu nebo stránek ani zábavní služby online, mobilní zábavní služby nebo informace poskytované poskytovatelem formou krátkých textových zpráv („služby“). Tato Pravidla ochrany osobních a jiných údajů platí pro používání stránek a služeb, mimo jiné včetně všech nových produktů představujících rozšíření nebo modernizaci služeb, například zavedení nových funkcí.

Změny Pravidel ochrany osobních a jiných údajů

Vyhrazujeme si právo změnit ustanovení těchto Pravidel ochrany osobních a jiných údajů. Jelikož případné změny budou zveřejňovány na této stránce, doporučujeme vám, abyste její obsah pravidelně kontrolovali. Pokračování v užívání služby po provedení změn těchto Pravidel na ochranu osobních a jiných údajů zakládá váš souhlas s takovými změnami.

 

Překlad originálních dokumentů

 

Všeobecné a zvláštní podmínky (včetně těchto Pravidel na ochranu osobních a jiných údajů) a Dodatečná ustanovení představují překlad originálních dokumentů (v angličtině) do jazyka vaší země. V případě nesrovnalostí mezi přeloženými a originálními dokumenty a v případě sporů platí originální dokumenty. Znění originálních dokumentů naleznete na příslušných stránkách.

Údaje, které shromažďujeme

V souvislosti se službou shromažďujeme a zpracováváme „osobní údaje“, tj. údaje, které slouží ke kontaktu s vámi, jako je celé jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network Number), „finanční údaje“ (tj. čísla kreditních karet, údaje o bankovním účtu nebo heslech) a „demografické a uživatelské údaje“ (tj. informace, které předkládáte nebo které shromažďujeme, tedy údaje, které nejsou ani osobní, ani finanční, ale jsou nutné k řádnému fungování a účtování naší služby, například údaje o započetí, ukončení a rozsahu používání služby, druhu používaných prohlížečů, vzorce prohlížení internetových stránek a adresa IP). Osobní, finanční, demografické a uživatelské údaje („údaje“) máme právo předávat vašemu poskytovateli mobilních služeb za účelem řádného inkasa poplatků, přičemž údaje shromážděné poskytovatelem mohou být ukládány a zpracovávány v zemi, v níž poskytovatel nebo jeho zástupci spravují svá zařízení. Používáním služby souhlasíte s přenosem údajů mimo svou zemi. Pokud to nezakazuje zákon nebo smlouva, má poskytovatel právo údaje archivovat.

Způsob využití údajů

Poskytovatel vám prostřednictvím služby poskytuje rozsáhlou nabídku online a mobilní zábavy a informativního obsahu. Vaše osobní identifikační údaje využíváme k poskytování služby a za účelem poskytování zákaznických služeb. Vaše osobní identifikační údaje používáme k reakcím na vaše žádosti, ke zpracování vašich transakcí v souvislosti se službou a k zasílání informací o výhodách, modernizaci a propagaci prostřednictvím textových zpráv. Pokud nám nesdělíte něco jiného, můžeme vaše osobní identifikační údaje použít k tomu, abychom vám nabídli programy, produkty, zvláštní programy nebo služby, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat (jako budoucí propagační materiály), nebo za jinými účely, které budou průběžně zveřejňovány. Vaše osobní identifikační údaje můžeme rovněž používat, abychom vás kontaktovali v souvislosti s používáním stránek a/nebo služeb, se změnami našich Pravidel ochrany osobních a jiných údajů, Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek či jiných pravidel a podmínek, které mají dopad na vás a vaše používání našich stránek a/nebo služeb. Dále můžeme shromážděné údaje využít ke zlepšování obsahu a navigace na našich stránkách a za dalšími interními účely.


Mimo našich poskytovatelů služeb a externích dodavatelů zde uvedených můžeme vaše osobní identifikační údaje sdílet rovněž s pracovníky marketingu třetích stran a obchodními partnery, kteří vás mohou kontaktovat v souvislosti se svými produkty a službami a kteří vám mohou nabídnout příležitost ke koupi produktů nebo služeb, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat. PODLE PRÁVNÍHO ŘÁDU NĚKTERÝCH ZEMÍ NENÍ MOŽNÉ, ABYCHOM VÁM ZASÍLALI REKLAMU FORMOU TEXTOVÝCH ZPRÁV BEZ VAŠEHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU, PROTO PRO VÁS ZDE UVEDENÁ USTANOVENÍ NEMUSEJÍ PLATIT.

 

Pokud nechcete, aby vaše osobní údaje byly sdíleny s pracovníky marketingu třetích stran a obchodními partnery za účelem propagace prodeje, uveďte to prosím na místě, kde poskytujete své osobní údaje. Pokud později změníte své rozhodnutí, můžete nám poslat e-mail na adresu, která je uvedena na stránkách nebo která vám byla sdělena prostřednictvím našich služeb. Můžete rovněž volat na telefonní číslo uvedené ve Zvláštních podmínkách a my nadále nebudeme vaše osobní údaje s takovými třetími stranami sdílet. Upozorňujeme, že vymazání vašich osobních údajů nebo změny ve výběru nemusejí nabýt okamžité účinnosti a platí pouze pro účely budoucí komunikace.


Neosobní identifikační údaje využíváme pouze pro interní účely; pomáhají nám spravovat službu a reagovat na návštěvníky našich stránek. Neosobní identifikační údaje můžeme v hromadné formě sdílet také se třetími stranami jako příklad trendů a vzorců. Dále můžeme neosobní identifikační údaje používat k personalizaci a úpravě obsahu služeb pro váš účet a k zasílání cílené reklamy na základě klíčových slov. Shromážděné informace můžeme kombinovat s údaji třetích stran nebo veřejně dostupnými údaji.

 

Jakmile se přihlásíte ke službě nebo začnete užívat jiné funkce služby, shromáždíme údaje o vašem mobilním telefonním čísle a identitě vašeho poskytovatele mobilních telefonních služeb. Poplatky za služby se účtují přímo na váš účet za mobilní telefonní služby. Nákupem služby souhlasíte s tím, že vaše mobilní telefonní číslo sdělíme našim poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, které jsou podle nás ke zpracování vašich transakcí nezbytné. Mezi tyto třetí strany mohou patřit i poskytovatelé mobilních služeb použití ke zpracování transakce.


Externích dodavatelů můžeme využívat k provozování naší činnosti, služeb a správy určitých činností naším jménem, například při autorizaci transakcí prováděných mobilním telefonem, a za takto omezeným účelem s těmito dodavateli vaše údaje sdílet.


Pokud je poskytovatel prodán nebo se spojí s jinou společností, případně vyhlásí bankrot, mohou být některé nebo všechny shromážděné informace převedeny na třetí stranu v rámci převodu aktiv či konkurzní podstaty. Vaše údaje můžeme sdělovat také v případě, kdy je nutné jednat v souladu s platnými zákony nebo chránit zájmy a bezpečí poskytovatele či uživatelů služeb.

 

Soubory cookie

 

Aby byl váš zážitek s užíváním našich internetových stránek co nejlepší, můžeme na internetových stránkách používat soubory cookie. Soubory cookie jsou alfanumerické identifikátory, které prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče přeneseme na pevný disk vašeho počítače, aby náš systém mohl váš prohlížeč rozpoznat a nabízet určité funkce. Soubory cookie samy o sobě neobsahují vaši emailovou adresu ani jiné osobní identifikační údaje, pokud se nerozhodnete nám tyto údaje poskytnout například formou registrace na našich stránkách. Jakmile se stanete zákazníkem a na stránkách poskytnete osobní identifikační údaje, lze tyto údaje propojit s údaji uloženými v identifikátoru souboru cookie.

Identifikátorů v souborech cookie používáme k tomu, abychom lépe porozuměli způsobu využívání stránek, a mohli tak zlepšovat jejich obsah a nabídku. Identifikátorů v souborech cookie používáme například k personalizaci vaší zkušenosti s našimi internetovými či wapovými stránkami (můžeme vás například identifikovat, pokud se na stránky vracíte). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby naše soubory cookie i soubory cookie jiných internetových a wapových prohlížečů zamítl. Další informace naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Do některých oblastí našich stránek však lze vstoupit pouze v případě, že jsou soubory cookie nebo podobné funkce povoleny, takže vypnutí souborů cookie či podobných funkcí může způsobit, že nebudete mít přístup k určitému obsahu, který nabízíme.

Obsah pouze pro dospělé

Naše služby ani stránky nejsou určeny pro děti. Vědomě nebudeme shromažďovat žádné osobní identifikační údaje uživatelů, kteří nedosáhli věku uvedeného ve Zvláštních podmínkách.

Odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové nebo wapové stránky. Poskytovatel nemá takové internetové a wapové stránky pod kontrolou a nenese odpovědnost za jejich dostupnost nebo obsah, reklamu, produkty ani jiné materiály na nich obsažené. Poskytovatel nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za škodu nebo ztrátu, která uživateli vznikne nebo kterou v souvislosti s takovými stránkami utrpí. Vstup na odkazované stránky a jejich používání, včetně jejich obsahu, je výhradně na vaše vlastní riziko.

Zabezpečení

Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá. K zabezpečení vašich údajů používáme technologie dle odvětvového standardu. Žádný přenos dat přes internet a sítě mobilní komunikace však není bohužel 100% bezpečný. Přestože tedy máme nejvyšší zájem vaše údaje chránit, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost údajů, které nám nebo prostřednictvím našich služeb poskytujete.

 

Přístup k vaším údajům

 

Poskytovatel vám umožňuje kontrolovat a odstraňovat osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo změnit vaše nastavení. Můžete poslat e-mail na adresu, která je uvedena na stránkách nebo která vám byla sdělena prostřednictvím našich služeb, případně můžete zavolat na telefonní číslo, které je uvedeno ve Zvláštních podmínkách, a uvést, že chcete, aby vaše údaje byly z naší databáze odstraněny, chcete-li ukončit komunikaci z naší strany nebo ze strany pracovníků marketingu třetích stran a obchodních partnerů. Odstranění údajů nebo odmítnutí komunikace ze strany poskytovatele či třetích stran platí pouze pro správu budoucí komunikace poskytovatele a třetích stran. Nebudou vymazány již shromážděné údaje, které mohly být sděleny třetím stranám, vše v souladu s ustanoveními těchto Pravidel ochrany osobních a jiných údajů uvedenými výše. V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje vymazaly třetí strany, které jich využívají ke komunikaci s vámi, budete muset kontaktovat přímo tyto třetí strany.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů a poznámek k našim Pravidlům ochrany osobních a jiných údajů nás prosím kontaktujte.